Ανυπαρξία νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα και το ρόλο των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας

Αριθμός πρωτ: 1881
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανυπαρξία νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα και το ρόλο των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας.

Την αγωνία και την ανησυχία των μελών της, για τη διασφάλιση και τη συνέχιση της σύννομης λειτουργίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρνείται να προβεί στη θεσμοθέτηση των καθηκόντων τους.
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, ένα μήνα πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, οι θηροφύλακες αναμένουν ακόμη από το Υπουργείο διευκρινήσεις για τις αρμοδιότητές τους.
Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας διερωτούνται ποιος είναι ο σκοπός της αδράνειας για τη ρύθμιση του θέματος, αφού η διατήρηση της όποιας ασάφειας και του νομικού κενού ως προς το ρόλο τους, βοηθάει στην απόσχιση των θηροφυλάκων από το φυσικό τους χώρο, που για χρόνια ήταν δασικές υπηρεσίες, μετατρέποντάς τους σε παράνομο μηχανισμό άσκησης δημόσιας εξουσίας.
Επειδή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η λειτουργία οργάνων με αστυνομικά – ανακριτικά καθήκοντα, έξω από τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, είναι αντισυνταγματική.
Επειδή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων επαναλαμβάνει τη δημόσια έκκλησή της να εξεταστούν όλες οι παράμετροι του ζητήματος και να εκδοθεί η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση του Ν. 3208/2003,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων και να ρυθμιστούν νομοθετικά όλες οι παράμετροι της δράσης τους, με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπει ο Ν. 3208/2003.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης