Ανυπαρξία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ψυχιατρική στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 11236
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανυπαρξία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ψυχιατρική στην Κρήτη.

Την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ψυχιατρική και στην Κρήτη επισημαίνει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για το 2007, περίοδο κατά την οποία παρουσίασαν μεγάλη αύξηση οι εισαγωγές ασθενών και στις ψυχιατρικές κλινικές του νησιού.
Η Ψυχιατρική κλινική του Ρεθύμνου δεν έχει ακόμη λειτουργήσει, ενώ η ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ καλείται ουσιαστικά να αντιμετωπίσει το πλήθος και το εύρος των ψυχοπαθολογικών περιστατικών της ανατολικής Κρήτης.
Επειδή, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης συμπεραίνει πως η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών με εισαγγελική εντολή αποτελεί κώδωνα κινδύνου για το σύνολο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Επειδή η δικτύωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών παραπέμπει στην ανάγκη ολοκλήρωσης της τομεοποίησης των ψυχιατρικών υπηρεσιών, θέτοντας μια σειρά από θεσμικά και οργανωτικά προβλήματα.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω υπογραμμίσει την ανεπάρκεια των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη, και ενώ στις απαντήσεις γίνεται λόγος για μεθόδευση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να λειτουργήσουν νέοι ολοκληρωμένοι οργανισμοί στα νοσοκομεία της Κρήτης, με στόχο την πλήρη ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εν τούτοις παρατηρείται στασιμότητα, τη στιγμή που οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο νησί ολοένα και πληθαίνουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ψυχιατρική, την οποία επισημαίνει η ετήσια έκθεση για το 2007 της Επιτροπής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες δομές ψυχικής υγείας, στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να προλαμβάνεται αλλά και να αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των ψυχικών νοσημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης