Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης μεγάλου βάθους από το Δήμο Αρχανών

Αριθμός πρωτ: 8841
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης μεγάλου βάθους από το Δήμο Αρχανών.

Ο Δήμος Αρχανών εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης της περιοχής έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει πρόβλημα ύδρευσης με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανόρυξη νέας γεώτρησης μεγάλου βάθους για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών.
Ο Δήμος μετά τις σχετικές μελέτες έχει προσδιορίζει τη θέση στην οποία πρέπει να ανορυχθεί η νέα γεώτρηση βάθους τουλάχιστον 450 μέτρων ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ποιότητα του νερού.
Επειδή ο Δήμος δεν έχει άδεια για την ανόρυξη της γεώτρησης, αλλά ούτε τους αναγκαίους πόρους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για έκδοση της αναγκαίας ειδικής άδειας για τη γεώτρηση αλλά και να χρηματοδοτήσει την ανόρυξή της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης