Ανύπαρκτες δομές για άτομα με πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9195
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανύπαρκτες δομές για άτομα με πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου.

Πάνω από 1.100 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου, είναι αναγκασμένα να ζουν περιθωριοποιημένα, καθώς η ανυπαρξία δομών αλλά και ειδικών σημάνσεων, ραμπών, οδηγών όδευσης τυφλών και θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ, τους στερεί το δικαίωμα αφενός να εκπαιδευθούν και να αυτονομηθούν και αφετέρου να κινηθούν με άνεση στην πόλη.
Μία μόνο εκπαιδεύτρια τυφλών καλείται να καλύψει της ανάγκες εκμάθησης συγκεκριμένων τεχνικών καθημερινής διαβίωσης σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, διδάσκοντας κινητικότητα και προσανατολισμό και παρέχοντας τη δυνατότητα στα άτομα με πρόβλημα όρασης να ξεπερνούν τα εμπόδια που συνεπάγεται η απώλεια όρασης και να ζουν φυσιολογικά.
Επειδή στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ειδικό σχολείο για τυφλά παιδιά αλλά ούτε παρέχεται καμία ουσιαστική στήριξη στους γονείς που έχουν παιδί με πρόβλημα όρασης, γεγονός που καταδεικνύει την παντελή έλλειψη δομών και υπηρεσιών στο Νομό.
Επειδή με την 10061/19-4-05 Ερώτησή μου είχα επισημάνει επίσης μια σημαντική ανάγκη των ατόμων με πρόβλημα τυφλότητας, την ύπαρξη σημάνσεων και την τοποθέτηση ειδικών ηχητικών φαναριών στις πολυσύχναστες διαβάσεις της πόλης, εν τούτοις μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία των κατάλληλων δομών, όπως ειδικού σχολείου, και υπηρεσιών στο Νομό Ηρακλείου για τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τυφλότητας, προκειμένου να μην περιθωριοποιούνται αλλά να ζουν φυσιολογικά.
2) Εάν προτίθενται να παρέμβουν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στους δρόμους, τοποθετώντας ηχητικούς σηματοδότες, ειδικών σημάνσεων κτλ. προκειμένου να είναι προσβάσιμοι και να μπορούν να μετακινηθούν άνετα παντού τα άτομα με πρόβλημα τυφλότητας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης