Ανύπαρκτη η εθνική πολιτική για την προληπτική ιατρική και τη διατροφή

Αριθμός πρωτ: 717
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανύπαρκτη η εθνική πολιτική για την προληπτική ιατρική και τη διατροφή.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής εθνικής πολιτικής για την προληπτική ιατρική και τη διατροφή, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού και να μειωθούν οι ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη στη χώρα.
Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η θνησιμότητα από καρδιοαγγειακά νοσήματα αυξάνεται συνεχώς, τη στιγμή που στις υπόλοιπες παρατηρείται μείωση κατά 30-60%, ενώ ο ρυθμός του προσδόκιμου επιβίωσης στη χώρα μας ελαττώνεται προοδευτικά.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πρωτογενής πρόληψη, η οποία σχετίζεται με την αλλαγή της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και των συνθηκών απέναντι σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την υγεία, σε συνδυασμό με τη δευτερογενή πρόληψη, που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και τα μέσα που εμποδίζουν την έναρξη ή ανακόπτουν την πορεία της ασθένειας, συντελούν αποτελεσματικά ώστε να ελαττωθεί η εκδήλωση νοσημάτων.
Επειδή ενδεικτικό παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης αποτελεί η εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ευαισθητοποιώντας τόσο τα ίδια, όσο τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, σε θέματα υγείας, διατροφής, άθλησης και αποφυγής τοξικών ουσιών.
Επειδή, όπως τονίζεται, το σύνολο των πιστώσεων για την υγεία κατανέμονται στον ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, τη στιγμή που η πρόληψη, εκτός από τους εμβολιασμούς, αγνοείται πλήρως από κάθε εθνικό προγραμματισμό χρηματοδότησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει και να εφαρμόσει εθνική πολιτική αναφορικά με την προληπτική ιατρική και τη διατροφή, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού και να μειωθούν οι ανάγκες και τα κονδύλια που διατίθενται για τη νοσοκομειακή περίθαλψη περιστατικών που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης