Αξιολόγηση Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Αριθμός πρωτ: 11952
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Στα πρώτα πέντε από τα σαράντα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, που εντάχθηκαν εθελοντικά σε αξιολόγηση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την υποβολή της τελικής έκθεσης από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που όρισε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ).
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκείνο που επισημαίνεται είναι η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και οι συνθήκες που αφορούν τους φοιτητές και σπουδαστές.
Επειδή αξιολογήθηκαν ως επι το πλείστον Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της Περιφέρειας, όπως είναι το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Μηχανολόγων του ΤΕΙ Ηρακλείου.
Επειδη η αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και των Τμημάτων των ΤΕΙ, αναδεικνύει τα τεράστια προβλήματα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως η υποχρηματοδότηση, η αδιαφορία της Πολιτείας και τα προβλήματα των φοιτητών και των σπουδαστών.
Επειδή είναι ανάγκη μετά την αξιολόγηση να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία των πέντε πρώτων αξιολογήσεων και να καλυφθούν οι ελλείψεις που θα καταγραφούν για να μην φτάσει ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αδιέξοδο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα πέντε πρώτα Τμήματα που αξιολογήθηκαν και αν με βάση αυτά τα δεδομένα, επιλύσει και με ποιούς τρόπους, τα ίδια ή παρεμφερή προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, ώστε η αξιολόγηση να αποκτήσει νόημα και η Ανώτατη Εκπαίδευση να μην αφεθεί σε κατάρρευση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των πτυχίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης