Αξιοποίηση αρδευτικού νερού στο Δήμο Παλλιανής

Αριθμός πρωτ: 1297
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση αρδευτικού νερού στο Δήμο Παλλιανής.

Στην περιφέρεια του Δήμου Παλλιανής η κοινότητα Αυγενικής και στη συνέχεια ο Δήμος έχουν ανορύξει εδώ και πολλά χρόνια δύο αρδευτικές γεωτρήσεις που έχουν παροχή άνω των 200m3/μ., οι οποίες όμως μένουν ανεκμετάλλευτες εξ’ αιτίας αδυναμίας αξιοποίησής τους.
Ο Δήμος με δικές του δαπάνες προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του νερού στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο δεξαμενές και 8 χιλιόμετρα δικτύων και η οποία είναι ήδη ολοκληρωμένη και ώριμη από κάθε πλευρά.
Ο Δήμος δεν έχει διαθέσιμους πόρους και αδυνατεί να προχωρήσει στην αξιοποίηση του νερού, το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι θα λύσει σημαντικά προβλήματα, αφού η περιοχή είναι κατά βάση αμπελουργική και η εξέλιξη που αφορά κυρίως τη σταφίδα έχει οδηγήσει τους παραγωγούς σε απόγνωση.
Οι προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις είναι προς το παρόν άκαρπες και οι κάτοικοι αγωνιούν παρακολουθώντας τη ραγδαία μείωση των εισοδημάτων τους, ενώ αδυνατούν εξ’ αιτίας της έλλειψης νερού να προβούν σε άλλες ενέργειες και να εγκαταστήσουν νέες καλλιέργειες.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να εντάξουν την υφιστάμενη μελέτη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή να χρηματοδοτήσουν το έργο από εθνικούς πόρους, αφού είναι βέβαιο ότι θα λύσει πολλά από τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ