Αξιοποίηση πόρων της «ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ» και κίνηση του λογαριασμού με τίτλο «Δημόσιο-Κεφάλαιο Δημόσιων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ.Γεωργίας καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού-αναδασμού»

Αριθμός πρωτ: 6524
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση πόρων της «ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ» και κίνηση του λογαριασμού με τίτλο «Δημόσιο-Κεφάλαιο Δημόσιων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ.Γεωργίας καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού-αναδασμού».

Η «ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ», ως γνωστόν, αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αξιοποίηση της αγροτικής γης.
Διέπεται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 46-56 του Ν.2637/1998 όπως αυτός τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 52 οικονομικό έλεγχο από ορκωτό λογιστή.
Με βάση το άρθρο 25 του Ν.2732/1999 και εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε βάρος του λογαριασμού με αριθμό 45220003 που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα με τίτλο: «Δημόσιο-Κεφάλαιο Δημόσιων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ.Γεωργίας καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού-αναδασμού», πιστώθηκαν στον λογαριασμό της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ στην Alpha Bank 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Επειδή δεν έχει γίνει γνωστό πώς και πού έχουν αξιοποιηθεί οι πόροι της «ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ» και οι κινήσεις εκταμίευσης του λογαριασμού 45220003 που τηρείται στην ΑΤΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
Αν ως εποπτεύων σύμφωνα με το νόμο, παρακολουθεί την ορθολογιστική και νόμιμη διαχείριση των πόρων της «ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ» και πού αυτοί έχουν διατεθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1) Την κατάθεση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των τεσσάρων τελευταίων χρόνων και
2) Την κίνηση εκταμίευσης του λογαριασμού 45220003 που τηρείται στην ΑΤΕ.

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης