Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 12382
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς στη χώρα μας η γεωθερμική ενέργεια παραμένει αναξιοποίητη καθώς δεν υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο ούτε τα ανάλογα κίνητρα.
Όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες, αν και σημειώνεται αύξηση των γεωθερμικών εφαρμογών στη χώρα μας κυρίως με τη λουτροθεραπεία , τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, τη θέρμανση θερμοκηπίων και θέρμανση υπεδάφους, ωστόσο δεν υπάρχει ανάλογη κρατική υποστήριξη.
Επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 700 θερμές πηγές και η ορθολογική χρήση των γεωθερμικών αυτών πεδίων, με τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άλλων εφαρμογών της.
Επειδή η συμβολή τους και στον αγροτικό τομέα θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα στην Κρήτη, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο και να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα μας, καθώς όπως επισημάνουν οι επιστήμονες και οι ειδικοί υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και ευρείας χρήσης της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης