Αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 6198
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.

Με τις 1304/30-10-07 και 1450/1-11-07 Ερωτήσεις μου είχα θέσει το ζήτημα της αξιοποίησης των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών καθώς και την αντίδραση των τοπικών φορέων στα σχέδια της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου για την εξεύρεση επενδυτή και την παραχώρηση των 460 στρεμμάτων, χωρίς την πρότερη επικύρωση του όλου σχεδιασμού από τα θεσμικά όργανα του Νομού.
Υπέρ της διαφύλαξης του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου και της αξιοποίησης εν τέλει των εκτάσεων, τάσσεται ο Δήμος Γουβών, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να αποκλειστεί η δράση ιδιώτη-στρατηγικού επενδυτή που θα λειτουργούσε εκτός πλαισίου του διαμορφούμενου πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΧΟΟΑΠ) και των επιδιώξεων το Δήμου Γουβών και των φορέων του Νομού Ηρακλείου.
Επειδή ο Δήμος Γουβών εμμένει στο σχεδιασμό που είχαν προτείνει προγενέστερες μελέτες για τη δημιουργία πάρκου πολιτισμού, τεχνολογίας, αθλητισμού και αναψυχής, ενώ για την εξειδίκευση των λειτουργιών του πάρκου καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης προτείνει τη λύση της δημόσιας διαβούλευσης.
Επειδή σύμφωνα με το Δήμο πρέπει να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας, η κοινωφελής χρήση και εκμετάλλευση των εκτάσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση των 460 περίπου στρεμμάτων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών να γίνει βάσει των προτάσεων του Δήμου Γουβών όσο και των φορέων του Νομού Ηρακλείου προκειμένου να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας, η κοινωφελής χρήση και εκμετάλλευση των εκτάσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης