Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών

Αριθμός πρωτ: 2607
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Labelagriwaste με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προτείνει την υλοποίηση του προτεινόμενου «Σχήματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών».
Είναι γνωστό, ότι η καθιέρωση της χρήσης πλαστικών υλικών στη γεωργία παράλληλα με τα αδιαμφισβήτητα οφέλη, δημιούργησε και προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των πλαστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Επειδή, μέχρι σήμερα απουσιάζει κάθε είδους διαχείριση των αγροτικών πλαστικών.
Επειδή, είναι δεδομένο ότι η εφαρμογή του σχήματος θα έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς τα αγροτικά πλαστικά θα ανακυκλώνονται και παράλληλα θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν άμεσα τα αποτελέσματα της έρευνας στην πράξη και προς όφελος της κοινωνίας.
Επειδή, σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχήμα, θα δημιουργηθεί ένας Εθνικός Οργανισμός που θα χρηματοδοτεί και θα εποπτεύει τη διαχείριση του συστήματος ώστε να υπάρχει διαφάνεια, αλλά και θα φροντίζει για τη χωροθέτηση και δημιουργία των απαιτούμενων σταθμών συγκέντρωσης όπου και θα ανακυκλώνονται και θα αξιοποιούνται τα Αγροτικά Πλαστικά Απόβλητα (ΑΠΑ).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή του προτεινόμενου «Σχήματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών» του ερευνητικού προγράμματος Labelagriwaste, στο οποίο συμμετέχει και η ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης