Απάθεια Υπουργείου για τις απαράδεκτα μεγάλες αναμονές πραγματοποίησης της Υπηρεσίας Υπαίθρου

Αριθμός πρωτ: 6394
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάθεια Υπουργείου για τις απαράδεκτα μεγάλες αναμονές πραγματοποίησης της Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Με την 5000/23-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις απαράδεκτα μεγάλες αναμονές που παρατηρούνται προκειμένου οι νέοι γιατροί να πραγματοποιήσουν και την Υπηρεσία Υπαίθρου, εκτός όλων των άλλων αναμονών στις οποίες υπόκεινται για την έναρξη και ολοκλήρωση της ειδίκευσής τους, καθώς και την κωλυσιεργία του Υπουργείου στην έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και αποτελεσμάτων.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης γίνεται λόγος για μετατροπή της υπηρεσίας υπαίθρου σε εννεάμηνη και την προκήρυξη κενών θέσεων αγροτικών ιατρείων πέντε μήνες πριν κενωθούν, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται κενά στην υγειονομική κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.
Καμία απάντηση δεν δίνεται γιατί βγαίνουν προκηρύξεις κενών θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου κάθε πέντε μήνες, γιατί τα αποτελέσματα των προκηρύξεων εκδίδονται κάθε τρεις μήνες, αναγκάζοντας τους νέους γιατρούς, μετά το πέρας των πολύχρονων σπουδών τους, να αναμένουν για πολλούς μήνες και τελικά για χρόνια αδικαιολόγητα προκειμένου να πραγματοποιήσουν το αγροτικό τους.
Επίσης καμία απάντηση δεν δίνεται γιατί στην ίδια προκήρυξη που αφορά σε λίγες κενές θέσεις σε κάθε Νομό, αυτές να καταλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από ειδικευμένους πλέον γενικούς γιατρούς και να μην υπάρχει ξεχωριστή προκήρυξη που να αφορά αποκλειστικά αυτούς.
Επειδή καμία απάντηση δεν δίνεται γιατί παλαιότερα το Υπουργείο έβγαζε προκηρύξεις κενών θέσεων υπηρεσίας υπαίθρου σχεδόν κάθε μήνα και η έκδοση των αποτελεσμάτων ήταν άμεση, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι προκηρύξεις κάθε χρόνο είναι πολύ λίγες και καθυστερούν πάρα πολύ τα αποτελέσματα, με συνέπεια να δημιουργούνται μείζονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για χιλιάδες νέους επιστήμονες ανά την Επικράτεια.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την τροποποίηση και εξυγίανση των συγκεκριμένων διαδικασιών και όχι να προτάσσονται ημίμετρα, όπως η μετατροπή του αγροτικού σε εννέα μήνες, ως πανάκεια ενός σοβαρού προβλήματος που όλο και επιδεινώνεται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξαλειφθούν πλήρως οι χρόνιες αναμονές που σημειώνονται και για τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες νέους γιατρούς, και αν προτίθεται να δώσει εντολές για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη έκδοση των αποτελεσμάτων των εκάστοτε προκηρύξεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ