Απάθεια Υπουργείου στα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8819
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάθεια Υπουργείου στα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.

Με την 5941/7-2-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την έλλειψη προσωπικού ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι βάρδιες να μην καλύπτονται και η υπηρεσία να μη λειτουργεί με ασφάλεια.

Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, αν και ο ελλιπής αριθμός των οδηγών ασθενοφόρου είναι γνωστός στο Υπουργείο Υγείας, καμία λύση δεν δίνεται με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού πληρώματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διακομιδή των ασθενών γίνεται πάντα με τη συνοδεία – παρουσία ιατρού στο ασθενοφόρο, αν κριθεί αναγκαία, ή νοσηλεύτριας, θεωρώντας ουσιαστικά περιττή την κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων οδηγών και την ύπαρξη τραυματιοφορέων.

Επίσης στο Κέντρο Υγείας Βαρβάρας εξακολουθεί να υπηρετεί μία καθαρίστρια αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους πολυπληθείς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό ασθενοφόρου το Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου προκειμένου να καλύπτονται οι βάρδιες του ΕΚΑΒ, καθώς και στην πρόσληψη καθαρίστριας για την επίλυση του μείζονος ζητήματος της καθαριότητας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης