Απάντηση Κουτρουμάνη στον Μαν.Στρατάκη για την αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Βιάννου


7/10/2011

Απάντηση Κουτρουμάνη στον Μαν.Στρατάκη για την αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Βιάννου.
Τί απαντά στις αιτιάσεις του Δημάρχου Βιάννου Π.Μπαριτάκη.

Απαντώντας στην Αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Βιάννο και τις αιτιάσεις του Δημάρχου Βιάννου κ.Μπαριτάκη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης αναφέρει τα εξής:
Στο Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρκαλοχωρίου πράγματι μετακινήθηκε ένας (1) υπάλληλος από το Παράρτημα Βιάννου, για το λόγο ότι κρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης του Ιδρύματος ότι δεν απαιτούνταν μεγαλύτερη ενίσχυση του εν λόγω Παραρτήματος, το οποίο πλέον έχει επαρκή στελέχωση για τον όγκο των εργασιών του, μετά την υπαγωγή σε αυτό και των εργασιών του Παραρτήματος Βιάννου.
Σήμερα, στο Παράρτημα Αρκαλοχωρίου υπηρετούν εννέα (9) διοικητικοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του μετακινηθέντος υπαλλήλου από το Παράρτημα Βιάννου, ενώ για τους άλλους δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούσαν στο τελευταίο, κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μετακινηθούν σε άλλα Υποκαταστήματα για την καλύτερη αξιοποίησή τους και την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών.

Μέσω των ΚΕΠ παρέχεται η δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πολίτες να διεκπεραιώνουν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος. Ο ρόλος των ΚΕΠ στη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών είναι μεσολαβητικός και συνίσταται στην παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών, τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη διαβίβασή τους για διεκπεραίωση στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος που μπορεί να διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ (χορήγηση επιδόματος ασθενείας, έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας, χορήγηση κύριας σύνταξης ή αναπηρίας κλπ.) έχουν καθοριστεί με έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, και περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.120/2007 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όσον αφορά την πρόταση του Δήμου Βιάννου για παραμονή ενός υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Βιάννο, προκειμένου να στεγαστεί σε γραφείο του Δήμου με τον ανάλογο εξοπλισμό, σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία μονάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με έναν υπάλληλο που να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες δε μπορεί να υπάρξει, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων.
Εξάλλου, οι υπηρεσίες που παρέχει ένας υπάλληλος είναι οι ίδιες με αυτές που μπορούν να διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ.

Τέλος, σχετικά με την παρατήρηση ότι υπάρχουν Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απέχουν μικρή απόσταση από όμορη διοικητική μονάδα και η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί, σε αντίθεση με αυτό της Βιάννου, το οποίο απέχει 70χλμ. από αυτό του Αρκαλοχωρίου, σας επισημαίνουμε ότι, αφενός το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αφετέρου τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας Παραρτημάτων δεν σχετίζονται μόνο με την απόσταση από όμορες διοικητικές μονάδες αλλά, κυρίως, με τη γενικότερη δραστηριότητα κάθε περιοχής (ασφαλιστικά μεγέθη, αγροτική ή αστική περιοχή).