Απάντηση Υπ.Οικονομικών στον Μανόλη Στρατάκη για τον συμψηφισμό των χρεών του δημοσίου στα φαρμακεία16/1/2012

Απάντηση Υπ.Οικονομικών στον Μανόλη Στρατάκη για τον συμψηφισμό των χρεών του δημοσίου στα φαρμακεία.

Απαντώντας στο αίτημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου για συμψηφισμό των χρεών που οφείλει το δημόσιο στους φαρμακοποιούς, θέμα που είχε φέρει στη Βουλή με αναφορά του ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Οικονόμου αναφέρει ότι:
“Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού ορίζονται από τις διατάξεις του αρ.83 του ν.δ.356/74 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.11 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α).
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, αντιτάσσεται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο.
Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (πχ ΝΠΔΔ, όπως ο ΟΠΑΔ).
Οι προϋποθέσεις συμψηφισμού ορίζονται και από τα αρ.440 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούνται από όσα ορίζονται στο προαναφερθέν άρθρο.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους, είναι αρμόδιος να κρίνει κατά περίπτωση, εξετάζοντας τη φύση και το είδος των οφειλών, των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και τη συνδρομή των προϋποθέσεων των σχετικών διατάξεων”.