Απάντηση Υπ.Υγείας για το ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου


Απαντώντας σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις βουλευτών του νομού Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και ο Μαν.Στρατάκης, ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή το θέμα της λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου (μετά από σχετική επιστολή του Συλλόγου Φίλων του ΚΥ), ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας κ.Λοβέρδος αναφέρει τα εξής:
Απότο ΚΥ Αρκαλοχωρίου υποβλήθηκε αίτημα προς την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειου-Πανάνειου”, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ΚΥ, για την αντικατάσταση της καμένης λυχνίας στις 2/9/2011.
Η κοστολόγηση της βλάβης που ακολούθησε ήταν ύψους 15.375 ευρώ και εγκρίθηκε στις 9/9/2011.
Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, μητρώο δεσμεύσεων, πίστωσης, συνεννόηση με εταιρεία συντήρησης και αποκατάστασης της βλάβης, απεστάλη η σχετική σύμβαση 23/9/2011 για υπογραφή και αποκατάσταση, όσο δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η λυχνία θα ερχόταν από το εξωτερικό.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν σημειώθηκε καθυστέρηση και μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις οι διαδικασίες έγιναν άμεσα.
Σας γνωρίζουμε τέλος, ότι η παραλαβή της λυχνίας έχει γίνει ήδη, καθώς και η εγκατάστασή της στο ακτινολογικό μηχάνημα του ΚΥ Αρκαλοχωρίου.
Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων το μηχάνημα θα λειτουργήσει κανονικά.
“Η 7η ΥΠΕ Κρήτης και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι πρόθυμη σε κάθε συνεργασία με τους “Φίλους ΚΥ Αρκαλοχωρίου” που προάγει την καλύτερη λειτουργία της μονάδας μέσα στις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν”, καταλήγει η απάντηση του Υπ.Υγείας.