Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης των γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών Βt-11 και 1507

Αριθμός πρωτ: 3776
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης των γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών Βt-11 και 1507.

Με ανοικτή επιστολή τους πολλοί μαζικοί φορείς της χώρας μας, ΠΑΣΕΓΕ, ΓΕΣΑΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΔΣΑ και ΠΙΣ, ζητούν να μην δοθεί έγκριση-άδεια καλλιέργειας και διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά στο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι Βt-11 και 1507, καθώς επίσης και να επανεξετασθεί από μηδενική βάση η λειτουργία της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA).
Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των προέδρων των κορυφαίων αγροτοσυνεταιριστικών και αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργατικών, δημοσιοϋπαλληλικών, βιοτεχνικών φορέων, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί τα μεταλλαγμένα προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία και αρνείται να τα καταναλώσει.
Επειδή, συγκεκριμένα για τις μεταλλαγμένες ποικιλίες καλαμποκιού Βt-11 και 1507, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων επισημαίνουν ότι με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα η καλλιέργειά του έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο το εύρος των επιπτώσεων αυτών.
Επειδή η καλλιέργεια και διάθεση μεταλλαγμένων υπονομεύει την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και σύνδεσή της με τις απαιτήσεις του καταναλωτή, ενώ δυσφημεί την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή.
Επειδή είναι ενδεικτική η άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίσουν τους παραγωγούς από πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την καλλιέργεια μεταλλαγμένων, καθώς επίσης και η άρνηση των αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων να διακινήσουν τα προϊόντα αυτά.
Επειδή με δεδομένα όλα αυτά, οι οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανοικτή επιστολή θέτουν εν αμφιβόλω τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA), που γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των μεταλλαγμένων οργανισμών, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει από μηδενική βάση τον τρόπο λειτουργίας της και τις σκοπιμότητες της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην δοθεί έγκριση-άδεια καλλιέργειας και διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά στο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι Bt-11 και 1507 καθώς και να επανεξεταστεί από μηδενική βάση η λειτουργία της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων EFSA,όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των φορέων στην επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ