Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης των γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών Βt-11 και 1507

Αριθμός πρωτ: 15486
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης των γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών Βt-11 και 1507.

Με την 3776/3-1-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στην αντίδραση πολλών μαζικών φορέων της χώρας μας, ΠΑΣΕΓΕ, ΓΕΣΑΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΔΣΑ και ΠΙΣ, προκειμένου να μην δοθεί έγκριση-άδεια καλλιέργειας και διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά στο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι Βt-11 και 1507, καθώς επίσης και να επανεξετασθεί από μηδενική βάση η λειτουργία της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA).
Όπως είχε επισημανθεί, συγκεκριμένα για τις μεταλλαγμένες ποικιλίες καλαμποκιού Βt-11 και 1507, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων επισημαίνουν ότι με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα η καλλιέργειά του έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο το εύρος των επιπτώσεων αυτών.
Ωστόσο στην απάντηση του Υπουργείου, δεν γίνεται σαφής η απαγόρευση χορήγησης άδειας διακίνησης των μεταλλαγμένων καλαμποκιών ΒΤ-11 από την εταιρία Syngetna και του 1507 από την εταιρία Dow AgroScience.
Επειδή δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας, είτε για έγκριση είτε για απόρριψη, στην αρμόδια διαχειριστική επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας διακίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά των εν λόγω μεταλλαγμένων καλαμποκιών και για το λόγω αυτό το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας,
Επειδή η καλλιέργεια και διάθεση μεταλλαγμένων υπονομεύει την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και σύνδεσή της με τις απαιτήσεις του καταναλωτή, ενώ δυσφημεί την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην δοθεί έγκριση-άδεια καλλιέργειας και διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά στο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι Bt-11 και 1507.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης