Απαλλαγή πολυτέκνων από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΑΕΙ–ΤΕΙ αλλά και του ΕΑΠ

Αριθμός πρωτ: 1825
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή πολυτέκνων από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΑΕΙ–ΤΕΙ αλλά και του ΕΑΠ.

Με επιστολή της προς το Υπ.Παιδείας, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) ζητά την απαλλαγή των πολυτέκνων και των τέκνων αυτών από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Όπως αναφέρει η ΑΣΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα των Πολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ένσημα και εν γένει κάθε εκπαιδευτικός φόρος οποιασδήποτε μορφής».
Επειδή, οι πολύτεκνοι χρίζουν της ειδικής φροντίδας του κράτους, η οποία πρέπει να είναι αρωγός στην εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία.
Επειδή ορισμένα πανεπιστήμια, όπως το ΕΑΠ, έχουν καθιερώσει πλαφόν εισοδήματος, που για μία πολύτεκνη οικογένεια με 6 μέλη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25000 ευρώ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να απαλλάσονται οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και του ΕΑΠ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης