Απαλλοτρίωση κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ» από το Υπουργείο Πολιτισμού

Αριθμός πρωτ: 7076
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Απαλλοτρίωση κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ» από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με την 4254/11-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αδράνεια του Υπουργείου Πολιτισμού ως προς την απαλλοτρίωση του κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ» από τον Ιούλιο του 2007, για την οποία έκτοτε, παρά την τότε υπαναχώρηση του ενδιαφέροντος για εξαγορά του Δήμου Ηρακλείου, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης αναφέρεται «ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του βιομηχανικού συγκροτήματος από το Υπουργείο Πολιτισμού».
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο Δήμος Ηρακλείου, παρά το ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των έξι μηνών, ουδείς γνωρίζει το παραμικρό για την πορεία του θέματος και τις προθέσεις του Υπουργείου.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου αφενός ανέστειλε τις διαδικασίες εξαγοράς του ακινήτου και αφετέρου επιβράδυνε τη διαδικασία πολεοδόμησης του Ανατολικού Πολεοδομικού (Διοικητικού) Κέντρου, αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις της πολιτείας.
Επειδή είναι ανάγκη να ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή για την πορεία εξέλιξης της υπόθεσης προκειμένου να τερματιστεί μια εκκρεμότητα, η οποία όπως αναφέρεται αποτελεί εμπόδιο στους σχεδιασμούς, δεδομένου ότι ο Δήμος συνεχίζει να διατηρεί το ενδιαφέρον του για το ακίνητο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του βιομηχανικού συγκροτήματος πρώην «Αθηνά ΑΒΒΕ», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μουσειακές και άλλες πολιτιστικές χρήσεις και αν προτίθεται άμεσα να ενημερώσει το Δήμο Ηρακλείου σχετικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ