Απαξίωση του ολοήμερου σχολείου

Αριθμός πρωτ: 12814
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαξίωση του ολοήμερου σχολείου.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου στη χώρα μας έχει εγκαταλειφθεί από την Κυβέρνηση, οδηγώντας το ουσιαστικά στην ολοκληρωτική απαξίωση του.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσα στα δύο τελευταία χρόνια το ολοήμερο σχολείο έχασε το μαθητικό του δυναμικό κατά 25%, αφού οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους επειδή δεν μπορούν πλέον να κάνουν προγραμματισμό του ωραρίου τους καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα των ολοήμερων σχολείων είναι η μη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών.
Επιπλέον χαρακτηριστικό της εγκατάλειψης και απαξίωσης του θεσμού από την Κυβέρνηση είναι η ελλιπής οργάνωση του προγράμματος σπουδών καθώς και τα προβλήματα των υποδομών και των κατάλληλων χώρων εστίασης των μικρών μαθητών.
Επειδή πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του βοήθησε χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειες τους αφού επιτελεί κοινωνική αποστολή καθώς ουσιαστικά τους αποδεσμεύει από τη φύλαξη των παιδιών, τους απασχολεί δημιουργικά και δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να εργαστούν.
Επειδή η Κυβέρνηση απαξίωσε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου καταντώντας το σε «πάρκινγκ» παιδιών χωρίς δημιουργική απασχόληση, παρά το γεγονός ότι μόλις το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του (2003-2004), ο αριθμός των μαθητών διπλασιάστηκε σε σχέση με τον πρώτο χρόνο και επιπλέον αγνοεί την απαίτηση των γονιών που επιθυμούν τη συνέχισή του, σε ποσοστό μάλιστα 99,3%.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου αγκαλιάστηκε από όλους, γονείς και μαθητές, από την πρώτη στιγμή και παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου για τη συστηματική απαξίωσή του από την Κυβέρνηση όχι μόνο δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων αλλά τελικά επιβεβαίωσε τους φόβους για διάλυσή τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου στη χώρα μας, όπως η επαρκή στελέχωση με το απαραίτητο εκπαιδευτικό δυναμικό , η ολοκληρωμένη οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η ενίσχυση των υποδομών και των κατάλληλων χώρων εστίασης, προκειμένου να σταματήσει το κύμα φυγής των μαθητών από το σχολείο αφού την κύρια και αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτό έχει η Κυβέρνηση, όπως καταγράφεται και από την πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης