Απαξίωση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 5910
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαξίωση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Μετά την επιστολή του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) προς τον Υπουργό Παιδείας, καθίσταται πλέον σαφής η συστηματική απαξίωση του θεσμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χώρα μας από την Κυβέρνηση, καθώς η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται μόλις στα 250.000 ευρώ το χρόνο τη στιγμή που μόνο το ενοίκιο ετησίως είναι 360.000 ευρώ.
Επειδή, εξ’αυτού του λόγου, είναι γράμμα κενό περιεχομένου η ανακοίνωση του Υπουργείου για την επιμόρφωση των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά επιμορφώθηκαν μόνο 6.000 πρωτοδιόριστοι και αυτοί όχι από τον ΟΕΠΕΚ, αλλά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Επειδή για τους υπόλοιπους 174.000 εκπαιδευτικούς , οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, το Υπουργείο δεν έκανε καμιά αναφορά, ενώ ο ΟΕΠΕΚ που έχει την ευθύνη για το συντονισμό της επιμόρφωσης, δεν μπορεί να ασκήσει καμιά αρμοδιότητα , λόγω της συστηματικής απαξίωσής του από την Κυβέρνηση.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί του Νομού Ηρακλείου, όπως και ολόκληρης της χώρας ανησυχούν καθώς τα προγράμματα επιμόρφωσής τους συνεχώς και συρρικνώνονται λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης για επαρκή χρηματοδότησή και στήριξη του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει άμεσα τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προκειμένου απρόσκοπτα να συνεχίσει το σημαντικό έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης