Απαράδεκτες αναμονές για την πραγματοποίηση της Υπηρεσίας Υπαίθρου και τελμάτωση του ιατρικού επαγγέλματος

Αριθμός πρωτ: 5000
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτες αναμονές για την πραγματοποίηση της Υπηρεσίας Υπαίθρου και τελμάτωση του ιατρικού επαγγέλματος.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τη συνεχιζόμενη αδιαφορία του Υπουργείου στα προβλήματα του Ιατρικού κλάδου, και ειδικότερα στο πρόβλημα του ιατρικού πληθωρισμού, το οποίο έχει οδηγήσει σε τέλμα το ιατρικό επάγγελμα.
Εκτός από τις απαράδεκτα μεγάλες αναμονές προκειμένου οι νέοι γιατροί να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους, παρουσιάζονται μεγάλες αναμονές και για τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου, γεγονός που έχει μετατρέψει το ιατρικό επάγγελμα σε επάγγελμα μόνιμης αναμονής.
Οι ανειδίκευτοι γιατροί, μετά το πέρας των πολύχρονων σπουδών τους, είναι αναγκασμένοι να περιμένουν τρεις και τέσσερις μήνες προκειμένου να βγει προκήρυξη κενών θέσεων από το Υπουργείο, να υποβάλουν χαρτιά, να περιμένουν μήνες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, να περιμένουν εκ νέου μήνες για την επόμενη προκήρυξη κ.ο.κ. Και όλα αυτά για λίγες κενές θέσεις ανά την επικράτεια, αρκετές από τις οποίες, σημειωτέον, καταλαμβάνουν μόνιμα και κατά προτεραιότητα, ειδικευμένοι πλέον γενικοί γιατροί.
Επειδή οι γιατροί πριν τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου δεν έχουν καμία προϋπηρεσία, εννοείται καμία ειδίκευση αφού περιμένουν χρόνια για να ξεκινήσουν, άρα δεν μπορούν να εργαστούν.
Επειδή παλαιότερα το Υπουργείο έβγαζε προκηρύξεις κενών θέσεων υπηρεσίας υπαίθρου κάθε μήνα και γρήγορα τα αποτελέσματα, ενώ τα τελευταία χρόνια οι προκηρύξεις όλο και λιγοστεύουν και παρατηρείται απίστευτη κωλυσιεργία στην έκδοση αποτελεσμάτων, με συνέπεια να δημιουργούνται μείζονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για χιλιάδες νέους επιστήμονες.
Επειδή η διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν να προσληφθούν οι γιατροί στο Δημόσιο αλλά και για να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή σύσσωμος ο ιατρικός κλάδος κάνει λόγο για πλήρη απαξίωση και τελμάτωση του ιατρικού επαγγέλματος και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση του χρονιζόντων προβλημάτων, που όλο και επιδεινώνονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξαλειφθούν πλήρως οι χρόνιες αναμονές που σημειώνονται και για τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες νέους επιστήμονες, και αν προτίθεται να δώσει εντολές για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη έκδοση των αποτελεσμάτων των εκάστοτε προκηρύξεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ