Απαράδεκτη η μη εξασφάλιση της δαπάνης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7650
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη η μη εξασφάλιση της δαπάνης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου .

Με την 5586/4-2-08 Ερώτησή μου είχα θέσει το ζήτημα των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η αποκάλυψη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πως τα χρήματα της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν εξασφαλιστεί, αφού η σχετική δαπάνη δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Δ΄ ΚΠΣ.
Το Υπουργείο Πολιτισμού πρόσφατα επιβεβαίωσε τους φόβους όλων αφού, όπως επισημαίνεται, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών (μουσειογραφικής, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κτλ.) έως τα τέλη του 2008 ή αρχές του 2009, βάσει του προϋπολογισμού που θα προκύψει από τις μελέτες, το έργο θα ενταχθεί για υλοποίηση στο υπό διαμόρφωση Δ΄ Κοινοτικό Πρόγραμμα Έργων του ΥΠΠΟ.
Επειδή το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μουσείου είναι 2 χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοδότησης, κονδύλια τα οποία επιβεβαιώνεται πως δεν έχουν διασφαλιστεί, γεγονός που καθιστά άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της χώρας.
Επειδή έντονες είναι οι αντιδράσεις και η δυσαρέσκεια τόσο των τουριστικών φορέων όσο και του συνόλου των τοπικών παραγόντων καθώς ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, όπως είναι του Ηρακλείου, θα παραμείνει κλειστό άγνωστο μέχρι πότε, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη ζημία της οικονομίας εν γένει του τόπου, η οποία ως επί το πλείστον εξαρτάται από τον τουρισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί και να καταβληθεί άμεσα το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ενός από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου και του δεύτερου σε επισκεψιμότητα μουσείου της χώρας, του οποίου το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι 2 χρόνια μετά την έναρξη χρηματοδότησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης