Απαράδεκτη κατάσταση με τις αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3542
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη κατάσταση με τις αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου με τις αποκλειστικές νοσοκόμες, κυρίως αλλοδαπές, επισημαίνουν δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 19-12-07).
Εκμεταλλευόμενες την ανάγκη των ασθενούντων και των οικογενειών τους, την ανεπάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, αλλά και την ανοχή των Διοικήσεων, αναλαμβάνουν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμας, ζητώντας απαράδεκτα υψηλές αμοιβές, αφενός δίχως να διαθέτουν σχετική άδεια και αφετέρου δίχως να κόβουν νόμιμες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες δρουν ως κλειστό κύκλωμα, στο οποίο δεν εισχωρεί όποια άνεργη νοσοκόμα επιθυμεί, ζητώντας ή ουσιαστικά, λόγω του μονοπωλίου, εκβιάζοντας για φιξαρισμένες υψηλές αμοιβές.
Επειδή κανείς δεν ελέγχει αν πληρούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν παράνομα, στη σκιά του νόμιμου σωματείου αποκλειστικών νοσοκόμων, εντός κρατικών Ιδρυμάτων.
Επειδή η ανάγκη όσων ασθενούν και των οικογενειών τους δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από πάσης φύσεως επιτηδείους ή μη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για έλεγχο όλων όσων αναλαμβάνουν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμας εντός των δημόσιων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων του Νομού Ηρακλείου, κυρίως αλλοδαπές οι οποίες δεν ανήκουν στα νόμιμα σωματεία που υπάρχουν, ζητώντας πολύ υψηλές αμοιβές, δίχως να πληρούν τις προϋποθέσεις και δίχως να κόβουν νόμιμες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ