Απαράδεκτη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριών αλιευτικών καταφυγίων και του τουριστικού καταφυγίου στα νότια του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4230
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριών αλιευτικών καταφυγίων και του τουριστικού καταφυγίου στα νότια του Νομού Ηρακλείου.

Στην απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ερώτησή μου 13741/30-8-06, όπου είχα επισημάνει την ανάγκη εκπόνησης μελέτης ακτομιχανικής για να σταματήσουν οι προσαμμώσεις στα τρία αλιευτικά καταφύγια στα νότια του Νομού Ηρακλείου (Κερατόκαμπου, Άρβης, Κόκκινου Πύργου) και το τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα, αλλά και όλων των αναγκαίων έργων προστασίας τους, αναφέρεται ότι «Το ΥΕΝ προγραμματίζει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών με πιστώσεις της τεχνικής βοήθειας του Ε.Π. ΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα της εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων», και δύο χρόνια μετά δεν έχει δοθεί λύση.
Ωστόσο, τόσο το ΥΕΝ όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών στο αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για τη δημιουργία Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου για την καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων, είχαν απαντήσει ότι υπάρχει η δυνατότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν 2738/1999 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Λιμενικών Ταμείων στους Δήμους και στις Κοινότητες» να συσταθεί Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο με τη διαδικασία της παρ. 1 του ίδιου άρθρου του ανωτέρου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν 3013/2002, δηλαδή με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, χωρίς όμως να γίνει τίποτα.
Στη συνέχεια με νέα Ερώτησή μου 4718/23-2-07 και αφού είχε παρέλθει εξάμηνο τόνιζα την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τα έργα, είτε μέσω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου είτε μέσω ΟΛΗ ΑΕ και το ΥΕΝ στην απάντησή του αναφέρει ότι «Πάγια πολιτική του ΥΕΝ είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το ΥΕΝ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης δημοσίων έργων, τα οποία εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ είτε τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομαρχιακού επιπέδου».
Επειδή η ανυπαρξία βούλησης από την Κυβέρνηση για την επίλυση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος είναι χαρακτηριστική, αφού στην απάντηση στην 4459/15-1-08 Ερώτησή μου το ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει ότι «Στο Μέτρο 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη»(Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.) έχει ενταχθεί η πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Μελέτης Παραλιών Ν Ηρακλείου για τη Διαπίστωση Προβλημάτων Προσάμμωσης Λιμενικών Έργων και Διάβρωσης Ακτών με σκοπό την επιλογή κατάλληλης θέσης για τη δημιουργία νέου εμπορικού λιμένα, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ειδικότερα θα συνταχθεί μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τη γενική ακτομηχανική διερεύνηση τμήματος της ακτογραμμής του νότιου μετώπου του Νομού Ηρακλείου και τη λεπτομερή ακτομηχανική διερεύνηση των υφιστάμενων τεσσάρων λιμένων Άρβης, Κερατόκαμπου, Τσούτσουρα και Κόκκινου Πύργου, φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ και φορέας Επίβλεψης ο ΟΛΗ».
Επειδή τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις προσαμμώσεις των αλιευτικών καταφυγίων στα νότια του Νομού Ηρακλείου είναι μεγάλα, τόσο για τον κίνδυνο που δημιουργείται στην είσοδο και έξοδο των σκαφών από το λιμάνι και τις απώλειες στα εισοδήματα των ψαράδων, όσο και για τις καταστροφές της παραλιακής ζώνης αλλά και τμημάτων των παραλιακών οικισμών.
Επειδή δύο χρόνια μετά τις υποσχέσεις για την επίλυση του προβλήματος δεν έχει δοθεί λύση και ο ΟΛΗ σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, αναφέρει ότι θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να εξευρεθούν χρήματα από το Δ’ ΚΠΣ, τη στιγμή που τα αρμόδια Υπουργεία στις απαντήσεις τους αναφέρουν ότι «για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Γ’ ΚΠΣ «Οδικοί άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ ΟΑΛΑΑ) έχει ενταχθεί το έργο για τις απαιτούμενες εργασίες»,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Να διευκρινήσουν τι ισχύει τελικά και να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση και υλοποίηση της ακτομηχανικής μελέτης που θα καταδείξει τα θαλάσσια ρεύματα στα νότια παράλια του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της προσάμμωσης των τριών αλιευτικών καταφυγίων και του ενός τουριστικού καταφυγίου, καθώς και για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων που απαιτούνται να γίνουν για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης