Απειλείται με κλείσιμο το ΕΛΚΕΘΕ λόγω χρεών

Αριθμός πρωτ: 1448
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Απειλείται με κλείσιμο το ΕΛΚΕΘΕ λόγω χρεών.

Υπέρογκες οφειλές, ύψους 886.000 ευρώ, ζητά ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και 180.000 ευρώ η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, με αποτέλεσμα ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης να απειλείται με κλείσιμο.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές που αφορούν σε ενοίκια για τις εγκαταστάσεις του Ενυδρείου «Θαλασσόκοσμος» και για το κτίριο του παλαιού ψυγείου που χρησιμοποιούσε το πρώην ΙΘΑΒΙΚ στο λιμάνι, τόκους ενοικίων και οφειλές στη ΔΕΗ, οι οποίες μάλιστα χρεώθηκαν εκ των υστέρων.
Οι βεβαιωμένες στην Εφορία οφειλές έχουν ως αποτέλεσμα το ΕΛΚΕΘΕ να μην μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα και να μη μπορεί να λειτουργήσει το Λογιστήριό του, τη στιγμή που τα λειτουργικά του έξοδα τρέχουν.
Επειδή οι εγκαταστάσεις του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι για τις οποίες το ΕΛΚΕΘΕ καλείται να πληρώσει 886.000 ευρώ ήταν σχεδόν ερειπωμένες και το ΙΘΑΒΙΚ διέθεσε σημαντικά ποσά για την επισκευή και τη διαμόρφωση των χώρων του.
Επειδή, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, από το 1988 μέχρι το 2002 κατέβαλε ενοίκια με ετήσια αύξηση 10%-20%, ενώ από το 2003 ο ΟΛΗ επέβαλε υπέρογκη αύξηση της τάξης του 700% για εκτάσεις που όπως κατέδειξε εμβαδομέτρηση, ήταν κατά 400 τ.μ. μικρότερες απ’ ότι προέβλεπε το μισθωτήριο.
Επειδή η Διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να μειωθεί το ενοίκιο που ζητούσε η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για τις εγκαταστάσεις του Ενυδρείου, αλλά πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία, η ΚΕΔ έστειλε το χρέος στο Δημόσιο Ταμείο.
Επειδή το Υπουργείο Οικονομικών καλύπτει μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΕΛΚΕΘΕ ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες βαρύνουν το Κέντρο, το οποίο έχει ως μοναδικά έσοδα τα εισιτήρια του Ενυδρείου, σε αντίθεση με όλα τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης και κατ’ επέκταση του Θαλασσόκοσμου, του μεγαλύτερου Ενυδρείου της Μεσογείου.
2) Αν προτίθενται να καλύψουν και τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΛΚΕΘΕ, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ