Απλήρωτοι συμβασιούχοι Βενιζελείου και ΠΑΓΝΗ

Αριθμός πρωτ: 2067
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απλήρωτοι συμβασιούχοι Βενιζελείου και ΠΑΓΝΗ.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο, οι 44 συμβασιούχοι του Βενιζελείου Νοσοκομείου αλλά και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), παραμένουν απλήρωτοι, καθώς από λάθος των υπηρεσιών και της τότε Διοίκησης (τέλος του 2007), δεν ανεγράφη στη σχετική προκήρυξη η φράση «κάλυψη εκτάκτων αναγκών», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή των δεδουλευμένων και να εγκριθεί από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην απάντηση της 16219/16-3-2009 ερώτησής μου για το ίδιο θέμα, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, απάντησε ότι θα προχωρούσε σε αίτηση επανεξέτασης στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επειδή οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι, είναι άνεργοι οικογενειάρχες και παραμένουν απλήρωτοι ενώ έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στα παραπάνω νοσοκομεία τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, αφού στη συνέχεια προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας.
Επειδή η απάντηση του Πρώτου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πληρωμή των εργαζομένων είναι αρνητική, σύμφωνα με την 219/2008 απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι «…από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στο φάκελο των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων δεν αποδεικνύεται ποιές ήσαν οι εποχικές ή άλλες περιοδικές ή, πρόσκαιρες λειτουργικές ανάγκες του νοσοκομείου, για την κάλυψη των οποίων έγινε η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων σε αυτά».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και με ποιό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να πληρωθούν οι συμβασιούχοι του Βενιζελείου και του ΠΑΓΝΗ τα δεδουλευμένα τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης