Απλήρωτοι συμβασιούχοι Βενιζελείου και ΠΑΓΝΗ

Αριθμός πρωτ: 16219
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απλήρωτοι συμβασιούχοι Βενιζελείου και ΠΑΓΝΗ.

Κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής μου 442/26-1-09 στη Βουλή, σχετικά με την προκήρυξη του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου για πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων αναγκών, όπου από λάθος των υπηρεσιών και της Διοίκησης, δεν ανεγράφη στην προκήρυξη η φράση «κάλυψη εκτάκτων αναγκών», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή των δεδουλευμένων, ο Υφυπουργός είχε αναφέρει, σκόπιμα ενδεχομένως για να αποκρύψει την αλήθεια, ότι όλες οι προκηρύξεις των νοσοκομείων ήταν ίδιες.
Όμως, όπως αποδεικνύεται, οι προκηρύξεις τριών νοσοκομείων (6779/9-4-08 για το «Αττικόν», 12722/Φ419 για το «Θριάσιο» και 154/5-3-08 για το Νοσοκομείο Πατρών «Αγ.Ανδρέας») αναγράφουν «κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών», ενώ στις προκηρύξεις του Βενιζελείου και του ΠΑΓΝΗ αναγράφεται ο όρος «κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
Επειδή η απάντηση του Πρώτου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πληρωμή των εργαζομένων είναι αρνητική, σύμφωνα με την 219/2008 απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι «…από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στο φάκελο των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων δεν αποδεικνύεται ποιες ήσαν οι εποχικές ή άλλες περιοδικές ή, πρόσκαιρες λειτουργικές ανάγκες του νοσοκομείου, για την κάλυψη των οποίων έγινε η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων σε αυτά».
Επειδή, όπως είχα αναφέρει στην Επίκαιρη Ερώτησή μου, οι προσληφθέντες βρίσκονται σε απόγνωση γιατί ακόμη δεν έχουν πληρωθεί, ενώ οι υποχρεώσεις των ίδιων και των οικογενειών τους είναι επιτακτικές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να πληρωθούν οι συμβασιούχοι του Βενιζελείου και του ΠΑΓΝΗ τα δεδουλευμένα τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης