Απλοποίηση διαδικασιών για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην αλιεία

Αριθμός πρωτ: 2152
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απλοποίηση διαδικασιών για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην αλιεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στην υιοθέτηση κοινοτικού κανονισμού , βάση του οποίου διευκολύνονται τα κράτη-μέλη να δίνουν εθνικές ενισχύσεις στους ψαράδες τους, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των ψαράδων για την αύξηση του κόστους παραγωγής , εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό τομέα και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα δεν προαπαιτείται έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δεδομένο ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και συμμορφώνονται με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Συγκεκριμένα, τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων που δεν θα έχουν περιττή γραφειοκρατία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις , όπως η ενίσχυση υπό μορφή φορολογικής απαλλαγής για τα καύσιμα στα αλιευτικά σκάφη και τα 2 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που πρόκειται περί χρηματοδότησης αλιευτικών προγραμμάτων.
Επειδή τα εισοδήματα των ψαράδων της Κρήτης και της χώρας γενικότερα έχουν μειωθεί τόσο με την αύξηση του κόστους παραγωγής όσο και γιατί δεν υπάρχει, στην ουσία αλιευτική πολιτική και η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει δράση μετά το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προτίθεται να εφαρμόσει, προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα των ψαράδων στη χώρα μας και να τονωθεί ο αλιευτικός κλάδος , καθώς στις κρατικές ενισχύσεις που θα μπορούν πλέον ευκολότερα να χορηγούν τα κράτη-μέλη περιλαμβάνονται:
– μόνιμη ή προσωρινή διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων
– κοινωνικοοικονομική αποζημίωση για τη διαχείριση του αλιευτικού στόλου
– επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
– εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων
– αλιεία στα εσωτερικά ύδατα
– τυποποίηση και μάρκετινγκ στα αλιευτικά προϊόντα
– προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των αλιέων
– προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας
– κατασκευή αλιευτικών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων και
– διεξαγωγή ερευνητικών αλιευτικών προγραμμάτων

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης