Απλούστευση της διαδικασίας υιοθεσίας στη χώρα μας

Aριθμός πρωτ: 3844
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/9/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Απλούστευση της διαδικασίας υιοθεσίας στη χώρα μας.

Η ανάγκη απλούστευσης και επίσπευσης των διαδικασιών υιοθεσίας στη χώρα μας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που επιτάσσει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και την καθοριστική συμβολή της Κυβέρνησης.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία, μεγάλος αριθμός παιδιών παραμένουν για πολλά χρόνια σε ιδρύματα, παρά το γεγονός ότι πολλές οικογένειες στη χώρα μας θέλουν να υιοθετήσουν παιδί.
Επειδή η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών υιοθεσίας είναι άμεσης προτεραιότητας και η ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα, στις απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών υιοθεσίας στη χώρα μας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης