Αποεπένδυση στον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας

Αριθμός πρωτ: 9199
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποεπένδυση στον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας.

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κρήτης, η συνεισφορά του πρωτογενή τομέα της οικονομίας στις Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου μειώνεται αισθητά από το 6,61% στο σύνολο το 2000 στο 4,48% το 2005.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι πέρα από την ήδη μικρή συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου η παρατηρούμενη μείωση θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην εξαφάνιση του τομέα.
Επειδή είναι ανάγκη να σταματήσει άμεσα η αποεπένδυση αν πράγματι υπάρχει η πολιτική βούληση για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και την επιβίωση του τομέα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει πρόσθετα κίνητρα κάθε μορφής ώστε να διαφοροποιηθεί το κλίμα αποεπένδυσης που παρατηρείται και το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ