Αποζημίωση αγροτών Νομού Ηρακλείου για ζημιές από πυρκαγιά

Αριθμός πρωτ: 5414
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση αγροτών Νομού Ηρακλείου για ζημιές από πυρκαγιά.

Τόσο με την 15413/24-6-2008, όσο και με την 15220/23-62008 Ερώτησή μου είχα θέσει την επιβεβλημένη ανάγκη αποζημίωσης των αγροτών των Δήμων Παλιανής, Γαζίου (Δ.Δ. Αγίας Πελαγίας) και Μοιρών (Δ.Δ. Πόμπιας), των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιές τον περασμένο Ιούνιο.
Στις δύο απαντήσεις του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Οι ζημιές από πυρκαγιά, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και δεν αποζημιώνονται. Ωστόσο, οι ζημιές από πυρκαγιές, εφόσον έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες, μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, από Εθνικούς πόρους, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, βάσει της παραγράφου 11.2.1 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (2006/C319/ΕΚ)» καθώς και οτι «…επειδή πρόκειται για ζημίες οι οποίες καλύπτουν έκταση μικρότερη των 500 στρεμμάτων δεν μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ».
Επειδή το όριο των 500 στρεμμάτων, είναι άδικο για περιπτώσεις πυρκαγιών που καταστρέφουν ολοσχερώς περιουσίες καλλιεργητών, αφού ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, κάτι που θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη του το Υπουργείο στην κατάρτιση του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Επειδή το όριο των στρεμμάτων δεν επεβλήθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά καθορίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές των περασμένων χρόνων.
Επειδή στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις από το 2000 και μετά δεν αναφέρεται κανένα όριο.
Επειδη, έκταση 495 στρεμμάτων δεν θεωρείται έκτακτο γεγονός και δεν αποζημιώνεται μέσω ΠΣΕΑ, ενώ αντίθετα, έκταση 505 στρεμμάτων είναι και αποζημιώνεται, πράγμα που δημιουργεί αδικία στην κατανομή των αποζημιώσεων και πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά στην έγκαιρη καταστολή των πυρκαγιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επειδή, εξαιτίας των προαναφερόμενων ζημιών σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, οι ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων εκτάσεων έχουν υποστεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα και η αποζημίωση αποτελεί ελάχιστη συνεισφορά της πολιτείας στην καταστροφή που υπέστησαν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εαν προτίθεται να τροποποιήσει τον κανονισμό κρατικών οικονομικών ενισχύσεων χωρίς τα ελάχιστα όρια των 500 και 300 στρεμμάτων και να ζητήσει την έγκριση για αποζημίωση των παραγωγών των Δήμων Παλιανής, Γαζίου και Μοιρών προκειμένου να αρθεί η αδικία σε βάρος των παραγωγών οι οποίοι είχαν υποστεί καθολικές ζημιές από τις πυρκαγιές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης