Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο τμήμα Σίββα-Αυγενική

Αριθμός πρωτ: 9846
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο τμήμα Σίββα-Αυγενική.

Στην απάντηση της 143/11-7-07 Ερώτησής μου για το ίδιο θέμα αναφέρεται ότι: «Απομένουν οι «αυταποζημιώσεις» οι οποίες κατά το Ν. 653/1977 βαρύνουν τους ιδιοκτήτες, αλλά το τεκμήριο τους κατά το Ν. 2971/2001 είναι «μαχητό», δηλ. μπορεί να κριθεί (εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα και αιτιολογημένα) από το αρμόδιο Εφετείο.
Η Περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε και αυτές τις αποζημιώσεις (ΦΕΚ ΑΑΠΘ 231/4-6-2007) για όσους δικαιώθηκαν, κατά πληροφορίες μας δε, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ελέγχει ήδη τα σχετικά δικαιολογητικά και σύντομα θα εξοφλήσει τους δικαιούχους».
Επειδή έχουν παρέλθει ήδη 16 μήνες και καμιά εξέλιξη δεν έχει υπάρξει, το δε σύντομο της απάντησης αντηχεί ως φάρσα στα αυτιά των ενδιαφερομένων, οι οποίοι εναγωνίως περιμένουν τις αποζημιώσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων, έστω και μετά από 5 χρόνια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης