Αποζημίωση ελαιοπαραγωγών Νομού Ηρακλείου για ακαρπία και όχι για μειωμένη παραγωγή λόγω παρενιαυτοφορίας

Αριθμός πρωτ: 8510
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ελαιοπαραγωγών Νομού Ηρακλείου για ακαρπία και όχι για μειωμένη παραγωγή λόγω παρενιαυτοφορίας.

Στην απάντηση της 310/9-7-08 Ερώτησής μου σχετικά με την αποζημίωση ελαιοπαραγωγών εξαιτίας της ακαρπίας των ελαιοδέντρων, αναφέρεται ότι «Η μείωση της παραγωγής της ελιάς κάθε δυο χρόνια, όπως είναι γνωστό σε όλους, οφείλεται στο φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας το οποίο είναι χαρακτηριστικό της καλλιέργειας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ακαρπία».
Το Υπουργείο, όμως, και ο ΕΛΓΑ θα έπρεπε να γνωρίζουν οτι η ακαρπία δεν οφείλεται αποκλειστικά στο φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας αλλά μπορεί να προκύψει από συγκεκριμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες εάν παρατηρηθούν μια συγκεκριμένη περίοδο, όπως συνέβη σε ορισμένες περιοχές του νομού Ηρακλείου.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη χρονιά μεγάλης καρποφορίας, εξαντλούνται τα αποθέματα τροφών και νερού στην ελιά, με αποτέλεσμα η νέα βλάστηση, που θα δώσει τους καρποφόρους βλαστούς για την επόμενη χρονιά, να είναι περιορισμένη ως ανύπαρκτη.
Στις ελαιοκαλλιέργειες, όμως, συγκεκριμένων περιοχών του νομού Ηρακλείου, ενώ υπήρχε βλάστηση από τον περασμένο χρόνο ταυτόχρονα με την παραγωγή, δεν υπήρξε καρπόδεση στους βλαστούς του παρελθόντος έτους όπως φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει συμβεί, αν δεν υπήρχαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κατά συνέπεια δεν υφίσταται θέμα παρενιαυτοφορίας.
Επειδή, η ανύπαρκτη καρπόδεση των ελαιοδέντρων, δεν οφείλεται στο φαινόμενο της παριεναυτοφορίας, όπως ο ΕΛΓΑ προσπαθεί να επιβάλλει, αλλά στην αστάθεια των καιρικών συνθηκών κατά την περίοδο της διαφοροποίησης των οφθαλμών και τις ασυνήθιστες για την εποχή καρπόδεσης θερμοκρασίες, που άγγιξαν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα και με την έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
Επειδή το πρόβλημα της ακαρπίας είναι ιδιαίτερα έντονο σε αρκετές περιοχές του νομού Ηρακλείου και οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση γιατί το εισόδημά τους προβλέπεται να είναι μηδενικό κατά τη φετινή ελαιοπαραγωγική περίοδο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στον ΕΛΓΑ για αποζημίωση όλων των ελαιοπαραγωγών του Νομού Ηρακλείου, των οποίων τα ελαιόδεντρα εμφανίζουν ακαρπία που δεν οφείλεται στο φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας, πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί και έχει ως συνέπεια την ανύπαρκτη παραγωγή ελαιολάδου κατά την προσεχή ελαιοκομική περίοδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης