Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων για την λιμενοδεξαμενή Γέργερης Δήμου Ρούβα

Αριθμός πρωτ: 9419
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων για την λιμενοδεξαμενή Γέργερης Δήμου Ρούβα.

Με τις 880/06.11.2006 και 1999/05.12.2006 ερωτήσεις είχα θέσει το θέμα της ολοκληρωτικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Γέργερης Δήμου Ρούβα.
Στις απαντήσεις σας, στις παραπάνω ερωτήσεις, στις 29/11/06 και στις 08/01/07 αναφέρατε ότι το αίτημα θα εξεταστεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του νέου Π.Δ.Ε.
Επειδή ήδη διανύουμε τον 6ο μήνα του 2007 και οι ενδιαφερόμενοι ουδεμία ενημέρωση έχουν αν και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποστείλει έγγραφα για το επιπλέον ποσό των 189.558,29 ευρώ της απαλλοτρίωσης, με πρώτο το με αριθμό πρωτ. 408/22.03.2005 έχει δε υποβληθεί και υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης από 14/09/06.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εντάξει στο Π.Δ.Ε. έτους 2007 το ποσό των 189.558,29 ευρώ ώστε να αποζημιωθούν για το σύνολο του δικαιούμενου ποσού όλοι οι ιδιοκτήτες .

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης