Αποζημιώσεις ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5611
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου.

Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου επισήμαινα την ανάγκη καταβολής από το Υπουργείο Οικονομικών των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων της Πεταλοειδούς Οδού στο Ηράκλειο, τις οποίες τους επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την με αριθμό 223/2007 Απόφασή του.
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, αμέσως μετά την έκδοση της εις βάρος του απόφασης, προσέφυγε στο Εφετείο προκειμένου να μεταφέρει την υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος κινούσε μεν τη διαδικασία της επίσπευσης της απαλλοτρίωσης, αλλά ο υπεύθυνος υλοποίησης των έργων ήταν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο, όπως άλλωστε απεφάνθη και το Δικαστήριο.
Τα τελευταία 2 χρόνια, όμως, αναβάλλεται συνεχώς η εκδίκαση της συγκεκριμένης έφεσης, παρατείνοντας εκ νέου και άγνωστο για πόσο ακόμη, την ταλαιπωρία και τα υπέρογκα έξοδα, στα οποία αδικαιολόγητα έχουν υποβληθεί, πολλά χρόνια τώρα, οι ιδιοκτήτες των αναγκαστικά απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού.
Επειδή οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες έχουν αναλωθεί σε χρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες προκειμένου να λάβουν τις πενιχρές, σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, αποζημιώσεις, που τόσο πρωτόδικα, όσο και σε δεύτερο βαθμό, τα δικαστήρια τους έχουν επιδικάσει.
Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε εφάπαξ το σύνολο των αποζημιώσεων σε ορισμένους ιδιοκτήτες της πεταλοειδούς οδού, μετά τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, ενώ στους υπόλοιπους, αν και υπάρχει δεδικασμένο, αρνείται να τις καταβάλει, εμπαίζοντας κυριολεκτικά τους συγκεκριμένους πολίτες.
Επειδή, στις απαντήσεις των προηγούμενων Ερωτήσεών μου για το θέμα, αναφερόταν ότι η με αριθμ.223/2007 απόφαση του Μ.Π.Ηρακλείου και η αριθ.403/2004 απόφαση του Εφετείου Κρήτης δεν είχαν προσκομιστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να αποσύρει την προσφυγή στο Εφετείο Κρήτης και να καταβάλει άμεσα τις αποζημιώσεις, όπως υποχρεώνεται σύμφωνα με την 223/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του τμήματος της οδού Σμπώκου, μεταξύ των οδών Κωνσταντινίδου και Ιωνίας, αποζημιώσεις των οποίων το ύψος είχε επιδικασθεί με την 403/2004 απόφαση του Εφετείου Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ