Αποκατάσταση αδικίας ασφαλισμένου του Δημοσίου από δικαστική απόφαση κατά του ΟΠΑΔ

Αριθμός πρωτ: 5447
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας ασφαλισμένου του Δημοσίου από δικαστική απόφαση κατά του ΟΠΑΔ.

Η 15338/29-12-2006 απόφαση το Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαίωσε ασφαλισμένη σε προσφυγή της κατά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), προκειμένου να επιλέξει τον ΟΠΑΔ ως φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Όπως είχα επισημάνει και με την 4266/13-02-07 Ερώτησή μου πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία του κανονισμού παροχών του Ταμείου, αφού δεν προβλέπει ως δικαιούχους της υπό του ΟΠΑΔ περίθαλψης, τους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
Επειδή η Διοίκηση του ΟΠΑΔ, μετά την ύπαρξη δεδικασμένου, καθώς και μετά τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πρέπει να επιβάλει την ισονομία για όλους τους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του Δημοσίου και να μην τους αναγκάσει να στρέφονται με προσφυγές εναντίον του.
Επειδή, όπως αναφέρει και η ανάλογη δικαστική απόφαση, η νομοθετική εξουσιοδότηση στη διοίκηση του ΟΠΑΔ για τη ρύθμιση των αντικειμένων αυτών, είναι γενική και αόριστη κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται, μετά και τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε ασφαλισμένο, να άρει την αδικία που ισχύει μέχρι σήμερα εις βάρος πολλών εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων του ΟΠΑΔ στους οποίους, αντισυνταγματικά, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επιλογής φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης