Αποκατάσταση αδικίας που αφορά τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

Αριθμός πρωτ: 12607
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Αποκατάσταση αδικίας που αφορά τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Με το Νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 194 Α’)της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, έγινε περικοπή του επιδόματος 15% επί των αποδοχών των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, καθώς μετά τη δημοσίευση το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων εξέδωσαν αποφάσεις με τις οποίες διέκοψαν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος, ύψους 15% επί του μισθού ή των συντάξιμων αποδοχών, σε όλους αδιακρίτως και ανεξαιρέτως τους ως τότε δικαιούχους-συνταξιούχους, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Επειδή η κατάργηση του επιδόματος του 15% έχει κριθεί με πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και άλλων βαθμών της διοικητικής δικαιοσύνης παράνομη και αντισυνταγματική.
Επειδή και η με αριθμό πρωτοκόλλου 1722/2005 γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», στην οποία μεταξύ άλλων εντέλλεται «η άμεση συμμόρφωση του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στις τελεσίδικες αποφάσεις».
Επειδή εμφανίζεται το παράδοξο φαινόμενο από τον Οργανισμό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου από τη μια μεριά, τετρακόσια περίπου άτομα έχουν εισπράξει αναδρομικά για μια τριετία την αιτούμενη προσαύξηση της σύνταξής τους και τους χορηγείται εφεξής προσαυξημένη με το εν λόγω επίδομα, ενώ περίπου 30 τοπικά καταστήματα του ΙΚΑ έχουν αποδεχθεί τις ενστάσεις των δικαιούχων-συνταξιούχων και επίκειται η αναδρομική (για μια τριετία) και για το μέλλον αποκατάσταση τους.
Επειδή η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζει να μη χορηγεί στο σύνολο των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης τα δικαιούμενα ποσά, παρά το ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για ένα μεγάλο αριθμό,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης με την επαναχορήγηση των δικαιούμενων ποσών, για τα οποία μεγάλος αριθμός αγωνιστών έχει δικαιωθεί δικαστικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης