Αποκατάσταση αδικίας που αφορά το ΕΕΤΗΔΕ σε χώρους μαζικής εστίασης

Αριθμός πρωτ: 4976
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας που αφορά το ΕΕΤΗΔΕ σε χώρους μαζικής εστίασης.

Μια μικρή σχετικά ομάδα επαγγελματιών που διαθέτει χώρους μεγάλης επιφάνειας, αποκλειστικά για κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσεις κλπ) που στην ουσία είναι χώροι μαζικής εστίασης, αδυνατούν να πληρώσουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) του ν.4021/2011 εξαιτίας του μεγάλου του ύψους.
Επειδή, παρόμοιοι χώροι σε ξενοδοχεία θεωρούνται κοινόχρηστοι, αλλά και επιχειρήσεις catering με λιγότερες ίσως δυνατότητες μαζικής παραγωγής φαγητού εντάσσονται στην κατηγορία των βιοτεχνιών, αφού χρησιμοποιούν βιοτεχνικό ρεύμα και άρα έχουν χαμηλότερο ΕΕΤΗΔΕ.
Επειδή, δημιουργείται άνισος ανταγωνισμός μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να εντάξει και αυτή την κατηγορία δομημένων επιφανειών στην ομάδα όσων καταναλώνουν βιοτεχνικό ρεύμα ώστε να αρθεί η συντελεσθείσα αδικία που οδηγεί στο κλείσιμο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης