Αποκατάσταση αδικίας σε βάρος των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων του ΟΠΑΔ

Αριθμός πρωτ: 10902
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας σε βάρος των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων του ΟΠΑΔ.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου, από 23/2/2007 μέχρι σήμερα, έχω στοιχειοθετήσει την αδικία που δημιουργείται στους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του ΟΠΑΔ στους οποίους αντισυνταγματικά δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιλογής φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Στις κατά καιρούς απαντήσεις αναφέρεται οτι:
«Το θέμα διεύρυνσης των δικαιούχων της παρεχόμενης από τον Οργανισμό Περίθαλψης θα εξαταστεί στο πλαίσιο τροποποίησης του κανονισμού παροχών, λαμβανομένου υπόψη και των δυνατοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού.
Προς τούτο καταγράφοντας τα σχετικά αιτήματα από τι αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού και μετά την οριστικοποίησή τους θα προταθεί συγκρότηση Επιτροπής, για τη μελέτη τους και τη διαμόρφωση προτάσεων για την περαιτέρω αναθεώρηση των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού παροχών».
Επειδή έχουν παρέλθει 2,5 χρόνια από την πρώτη ερώτηση χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη, ενώ στην πράξη δεν δημιουργείται καμία πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό αφού ήδη οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι του ΟΠΑΔ απολαμβάνουν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη από τον ΟΓΑ, επιβαρύνονται δε με ανάλογες κρατήσεις και από τους δύο φορείς.
Επειδή στην απάντηση της 7716/3-3-08 Ερώτησής μου, το Υπουργείο Υγείας εξακολουθεί να κάνει λόγο για μελλοντική «μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για την περαιτέρω αναθεώρηση των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού παροχών», παραπέμποντας το θέμα εκ νέου στις καλένδες.
Επειδή στην απάντηση της πρόσφατης Ερώτησής μου 6610/26-9-08 το Υπουργείο επίσης απαντάει ότι, «Μετά την ένταξη από 1/8/08 του ΤΥΔΚΥ στον ΟΠΑΔ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/08, επήλθε μεταβολή των υφιστάμενων δεδομένων και η οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού απαιτεί τη συνέχιση των μέχρι τώρα χορηγούμενων παροχών του ΟΠΑΔ με αυτές του ΤΥΔΚΥ, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα».
Επειδή είναι προφανής πλέον η τακτική του Υπουργείου για μη διευθέτηση και λύση του προβλήματος, έχοντας ως μόνιμη δικαιολογία την πραγματοποιούμενη μελέτη που ποτέ δεν τελειώνει, διαιωνίζοντας έτσι το πρόβλημα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται επιτέλους να επιληφθεί του θέματος και να άρει την αδικία που γίνεται στους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του ΟΠΑΔ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης