Αποκατάσταση αδικίας του Κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

Αριθμός πρωτ: 7716
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας του Κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή παλαιότερης Ερώτησής μου, σχετικά με την αποκατάσταση της αδικίας του Κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), αλλά και στην απάντηση της τελευταίας σχετικής ερώτησής μου, υπήρξε η δέσμευση ότι θα επανεξεταστεί το όλο πρόβλημα και θα προχωρούσατε στην τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων του ισχύοντος Κανονισμού.
Εντούτοις αρκετοί μήνες έχουν παρέλθει έκτοτε και δεν έχει αποκατασταθεί η αδικία του κανονισμού παροχών του Ταμείου, η οποία δεν προβλέπει ως δικαιούχους της περίθαλψης του ΟΠΑΔ, τους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
Επειδή με την 4291/11-1-08 Ερώτησή μου θέτω εκ νέου το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο δεν έχω λάβει απάντηση ενώ τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Επειδή, όπως είχα τονίσει, οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΟΓΑ ως προνοιακού ταμείου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως περιπτώσεις ασφαλισμένων σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού ο ΟΓΑ μετετράπη σε κύριο φορέα ασφάλισης των αγροτών μόλις από την 1/1/1998.
Επειδή είναι άδικο κάτοικοι των πόλεων, όπου δεν υπάρχουν αγροτικά ιατρεία, όπως είναι κατά κανόνα οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι του Δημοσίου να πρέπει να περιμένουν επί μήνες για ένα ραντεβού στα Νοσοκομεία, προκειμένου να γράψουν μια συνταγή, υποβαλλόμενοι σε αφάνταστη ταλαιπωρία.
Επειδή υπάρχει και δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται να επιλέξουν το φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να αποκαταστήσει και πότε την αδικία που προκύπτει από τον Κανονισμό παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου στους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του Δημοσίου, που δικαιούνται πρόσθετη σύνταξη από τον ΟΓΑ, στους οποίους, αντισυνταγματικά, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επιλογής φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ