Αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου στο Δήμο Ζαρού

Αριθμός πρωτ: 8353
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου στο Δήμο Ζαρού.

Τις καταστροφές στα δίκτυα υδροδότησης και στο οδικό δίκτυο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη στα μέσα Φεβρουαρίου, καλείται να αποκαταστήσει, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Ζαρού Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης διαπιστώθηκαν καταστροφές υδραυλικών εξαρτημάτων, κυρίως υδρομέτρων, βανών και σωλήνων δικτύων.

Επίσης, καταστροφές σημειώθηκαν στα καταστρώματα των οδών του αγροτικού και δασικού δικτύου και στις τάφρους απορροής ομβρίων υδάτων, ενώ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σημειώθηκαν και δύο κατολισθήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με συνέπεια την πρόκληση διαφόρων φθορών.

Επειδή για να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ζαρού τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου προέβη στη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών.

Επειδή οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου δεν επαρκούν για την αποκατάσταση του συνόλου των ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή, και έχει κάνει σχετικό αίτημα από 5-3-08 στο Υπουργείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Ζαρού και να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση των καταστροφών που σημειώθηκαν στην περιοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του Φεβρουαρίου, ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ