Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες της 22ας/11/08 στο Δήμο Βιάννου

Αριθμός πρωτ: 11310
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες της 22ας/11/08 στο Δήμο Βιάννου.

Οι πλημμύρες της 22ας/11/08 δημιούργησαν τεράστιες ζημιές στην αγροτική οδοποιία την Δημοτική οδοποιία και τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Βιάννου.
Το μέγεθος των ζημιών σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της ΤΥΔΚ και η δαπάνη αποκατάστασης που απαιτείται να γίνει ανέρχεται στο ποσό των 2.607.000 ευρώ.
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Βιάννου αδυνατεί να καλύψει αυτό το τεράστιο ποσό.
Επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης μου στη Βουλή δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες, όχι μόνο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, αλλά και των Δήμων που υπέστησαν ζημιές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθενται να καλύψει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών του Δήμου Βιάννου, προκειμένου να επανέλθουν οι υποδομές στην προτεραία κατάσταση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης