Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου στο Δήμο Βιάννου

Αριθμός πρωτ: 12608
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου στο Δήμο Βιάννου.

Στην Ερώτησή μου 11310/10-12-08 είχα επισημάνει τις μεγάλες καταστροφές που δημιούργησαν οι πλημμύρες τoυ Νοεμβρίου, στην Δημοτική οδοποιία και τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Βιάννου.
Στην απάντηση αναφέρεται ότι: «Το Υπουργείο στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών του δυνατοτήτων και της ιεράρχησης των αναγκών των ΟΤΑ της χώρας , θα εξετάσει τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης του Δήμου Βιάννου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα».
Επειδή και στην Επίκαιρη Ερώτησή μου που συζητήθηκε στις 5-12-08, για το ίδιο θέμα, επισημάνθηκε για μια ακόμα φορά, η αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων από την Κυβέρνηση και ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη χορήγηση ενίσχυσης στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θα γίνει «από την επόμενη εβδομάδα».
Επειδή δύο μήνες μετά τις πλημμύρες το μόνο που υπάρχει είναι οι καταστροφές και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να καλύψει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών του Δήμου Βιάννου, προκειμένου να επανέλθουν οι υποδομές στην προτεραία κατάσταση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης