Αποκατάσταση καμμένων δασικών εκτάσεων

Αριθμός πρωτ: 3487
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση καμμένων δασικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΕΔΔΥ), σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στην Αττική, απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των ζημιών στο περιβάλλον αλλά και την πρόληψη και αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.
Συγκεκριμένα, οι Δασολόγοι και οι Δασοπόνοι ζητούν:
– Αλλαγή του αντιδασικού θεσμικού πλαισίου και κήρυξη όλων των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων.
– Θεσμοθέτηση ειδικής υπηρεσίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των καταπατήσεων των καμένων εκτάσεων, που θα κατεδαφίζει άμεσα τα κτίσματα στις καμένες εκτάσεις, αλλά και πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για τον έλεγχο και τη φύλαξη των δασών.
– Μακροχρόνιο σχεδιασμό και χρηματοδότηση εκτεταμένων αναδασωτικών προγραμμάτων στις διπλοκαμμένες εκτάσεις της Αττικής. Επισημαίνουν ότι τουλάχιστον 60.000 στρέμματα είναι διπλοκαμένα και θα απαιτηθεί πίστωση 30-40 εκατομμυρίων ευρώ σε μια πενταετία.
– Αναδιοργάνωση, επαρκής στελέχωση και εξοπλισμό της δασικής υπηρεσίας ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός μηχανισμός, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, επιστημονικό προσωπικό και επαρκείς πόρους που θα διαχειρίζεται αειφορικά και θα προστατεύει αποτελεσματικά τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον.

Επειδή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κανένας δεν παραδειγματίστηκε από τις πυρκαγιές του 2007, κανένας δεν τιμωρήθηκε και κανένας δεν αναθεώρησε τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό ή την πολιτική του για την προστασία των δασών, που από ότι φαίνεται συμβάλλει καίρια στα φαινόμενα αυτά και τις προκαλούμενες καταστροφές.
Επειδή είναι ανάγκη να επουλωθούν άμεσα οι πληγές και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον της πληγωμένης Αττικής αλλά και όλων των περιοχών που έχουν καταστραφεί, το συντομότερο δυνατόν.
Επειδή ο νομός Ηρακλείου και η Κρήτη, είναι μία ξηροθερμική περιοχή στην οποία πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν τα παραπάνω μέτρα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι πληγείσες περιοχές, καθώς και πώς θα διασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη πρόληψη παρόμοιων φαινομένων υπέρ της προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης