Αποκατάσταση κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 3339
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τόσο την κακή κατάσταση του κολυμβητηρίου Ηρακλείου, το οποίο πλέον δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της πόλης, όσο και την ανάγκη χρηματοδότησης των εργασιών αποκατάστασης του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών το οποίο αποτελεί σημαντική υποδομή για την ευρύτερη περιοχή η οποία αναπτύσσεται οικιστικά με πολύ έντονους ρυθμούς.
Όπως έχω αναφέρει και στις προηγούμενες ερωτήσεις μου, η κατασκευή του κολυμβητηρίου αυτού το 2002 στοίχισε 1,17 εκατομμύρια ευρώ αλλά ποτέ δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί σε αυτό τεράστιες ζημιές.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου έχει από το 2008 συντάξει μελέτη αποκατάστασης των ζημιών με εκτιμώμενη δαπάνη 470 χιλιάδων ευρώ προκειμένου το κολυμβητήριο να λειτουργήσει μετά και την απαραίτητη, για την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, κατασκευή στεγάστρου με το αντίστοιχο σύστημα αερισμού.
Επειδή, στην απάντηση, στην τελευταία ερώτησή μου σχετικά με το θέμα, το υπουργείο αναφερόταν στην έλλειψη κονδυλίων του προϋπολογισμού του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Α. για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης και συμπλήρωσης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου.
Επειδή, το κολυμβητήριο αυτό αποτελεί μια σημαντική υποδομή και η λειτουργία του θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση του μοναδικού αυτή τη στιγμή κολυμβητηρίου που βρίσκεται στο Ηράκλειο.
Επειδή το ύψος των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών και την συμπλήρωση του έργου είναι μικρό σε σχέση με το αρχικό κόστος κατασκευής του έργου και των ευεργετικών αποτελεσμάτων που αυτό θα έχει για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην οικονομική ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προκειμένου να προβεί αφενός στην επιδιόρθωση των ζημιών και την συμπλήρωση του κολυμβητηρίου και αφετέρου στην αξιοποίησή του προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης