Αποκατάσταση οδικού δικτύου Α.Παρασκιές-Καστέλλι-Κασταμονίτσα-Μαθιά νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6772
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση οδικού δικτύου Α.Παρασκιές-Καστέλλι-Κασταμονίτσα-Μαθιά νομού Ηρακλείου

Προβληματισμό και προστριβές προκαλεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο Α. Παρασκιές-Καστέλλι-Κασταμονίτσα-Μαθιά στο νομό Ηρακλείου, όπως επισημαίνουν δημοσιεύματα του τοπικού τύπου. Ιδιαίτερα στο παλαιό κομμάτι του δρόμου μεταξύ Καστελλίου και Κασταμονίτσας, υπάρχουν πολλές λακκούβες, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ατυχήματα.
Ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί μέρος του επαρχιακού δικτύου του νομού Ηρακλείου, και η συντήρησή του ανήκει στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, και ο ίδιος ο Δήμος Καστελλίου, από τον οποίο διέρχεται ο δρόμος, δεν φείδεται προσπαθειών για την επισκευή του οδοστρώματος σε τμήματα του δρόμου, καθώς τα προβλήματα είναι οξυμένα.
Επειδή υπάρχει για το συγκεκριμένο δρόμο ήδη συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών βαθμίδων της τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά δεν υπάρχουν πόροι για την αποκατάσταση του δικτύου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ενισχύσουν οικονομικά τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, προκειμένου να αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο Α. Παρασκιές-Καστέλλι-Κασταμονίτσα-Μαθιά, η κατάσταση του οποίου εκτός από απαράδεκτη, είναι και επικίνδυνη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης