Αποκατάσταση Πανανείου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1863-90
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση Πανανείου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Η απάντηση στην 729/15-10-2007 ερώτησή μου στην οποία αναφέρεται ότι από τις συγκεκριμένες πιστώσεις για το 2007 ύψους 300.000€ έχουν απορροφηθεί 124.000€ ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 176.000€ δεν έχουν υποβληθεί λογαριασμοί της εργολαβίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Επειδή είναι γνωστό ότι καμιά εργασία στο συγκεκριμένο έργο δεν έχει γίνει το 2007 που να δικαιολογεί την απορρόφηση του παραπάνω ποσού.
Επειδή μ’ αυτήν την τακτική είναι αμφίβολο αν τελειώσει ποτέ η αποκατάσταση του Πανάνειου Νοσοκομείου,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Για ποιες εργασίες αποδόθηκαν 124.000€ και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο προκειμένου να αποκατασταθεί το Πανάνειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την κατάθεση του λογαριασμού της εργολαβίας με βάση την οποία έγινε η καταβολή των 124.000€.

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ