Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστες επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998

Αριθμός πρωτ: 15728
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστες επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998

Η αδικία σε βάρος των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων Δημόσιων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που διεξάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1998, εξακολουθεί να υφίσταται δέκα χρόνια μετά, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει αμετάκλητα τους επιτυχόντες.
Αν και η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2004 έκρινε την προκήρυξη του Διαγωνισμού αντισυνταγματική, με το Ν. 3320/2005 επιχειρήθηκε αποσπασματική και ανεπαρκής, όπως αποδείχτηκε, προσπάθεια διευθέτησης του ζητήματος από την Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, όπως έχει κατ’ επανάληψη καταγγελθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αδιόριστων Επιτυχόντων του διαγωνισμού, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων προτίμησης για τη σύνταξη νέου πίνακα διοριστέων που θεσπίστηκε με το νόμο αυτό αδίκησε πολλούς επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998. Ειδικότερα προβλήματα του νόμου, εξαιτίας των οποίων οι αδιόριστοι επιτυχόντες που απορροφήθηκαν δεν υπερβαίνουν τους 503 από όλες τις κατηγορίες, αφορούν κυρίως το ότι η πράξη του ΑΣΕΠ δεν προσδιόρισε τον αριθμό των θέσεων που θα διατεθούν με τη νέα διαδικασία, ούτε έδωσε δυνατότητα να προσκομιστούν δικαιολογητικά.
Επειδή οι αδιόριστοι επιτυχόντες προσφεύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη, επιχειρώντας την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους.
Επειδή και η διαδικασία του Ν. 3320/2005 παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και επιβάλλεται η άμεση διόρθωση του προβλήματος που δημιουργούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί με νέα νομοθετική ρύθμιση στην πλήρη αποκατάσταση της αδικίας και στον διορισμό των εναπομένοντων αδιόριστων επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημαντική εκκρεμότητα που άφησε ο Ν. 3320/2005.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης